drs. Inge van der Baars

Na haar studie geschiedenis in Leiden is Inge begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als adjunct-inspecteur bij de toen nog bestaande directie Formatiezaken. Daar heeft zij zich drie jaar bezig gehouden met toetsing van formatievaststelling t.b.v. verschillende ministeries, het verrichten van rijksbrede onderzoeken, het ontwikkelen van normmateriaal en het ontwikkelen en geven van trainingen. Daarna heeft zij in 1987 besloten de overstap te maken naar de zakelijke dienstverlening en is zij gaan werken als (senior) adviseur op het gebied van organisatie- en formatiemanagement. De eerste jaren (circa 9 jaar) bij een adviesbureau, waar zij uiteindelijk directeur van de adviespoot werd en tevens optrad als holding directeur, daarna als zelfstandig ondernemer en vennoot van BVS advies (vanaf 1996/1997). In de afgelopen 20 jaar heeft Inge een groot aantal opdrachten verricht als projectleider/manager, procesmanager en senior adviseur op het gebied van organisatie- en formatiemanagement en competentiemanagement bij de (rijks)overheid en daaraan gelieerde velden en bij andere non-profit en profit organisaties. Te denken valt aan:
  • Project- en procesmanagement, begeleiding, advisering en uitvoering in het kader van reorganisatietrajecten
  • advisering in het kader van formatiemanagement, inclusief topformaties;
  • inrichting functiehuizen/gebouwen;
  • opstellen functiebundels;
  • projectmanagement in het kader van invoering competentiemanagement;
  • begeleiding en advisering van managementteams;
  • rijksbrede onderzoeken toepassing FUWASYS;
  • ontwikkeling en geven van opleidingen formatiebeheer en organisatiekunde en adviesvaardigheden;
  • ontwikkeling van instrumenten voor formatie en beloning.
Inge is een geregistreerd adviseur op het gebied van functiewaardering en formatiemanagement (zie www.babf.nl in het Register) en is gecertificeerd voor alle varianten van FUWASYS (sinds 2000) en voor FUWADEF. Inge is tevens mede oprichter, oud voorzitter en erelid van de Beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement.