drs. René van den Berg

Na zijn studie geschiedenis aan de RU Utrecht is René gaan werken bij Amnesty International als beleidsmedewerker. Na daar enkele jaren te hebben gewerkt heeft  René de overstap gemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Formatiezaken, alwaar hij adjunct-inspecteur werd. In 1990 heeft René de overstap gemaakt naar de zakelijke dienstverlening en als organisatieadviseur bij een organisatieadviesbureau in dienst getreden. Uiteindelijk is hij  in 1997 zelfstandig ondernemer en vennoot bij BVS advies geworden. In de afgelopen jaren heeft René tal van opdrachten uitgevoerd als senior adviseur op het gebied van organisatie- en formatiemanagement. Hierbij valt te denken aan:
  • advisering in het kader van reorganisaties en formaties;
  • rijksbreed onderzoek naar de toepassing van FUWASYS;
  • opleidingen FUWASYS en formatiebeheer;
  • advisering in het kader van formatiebeheer;
  • formatieve inrichting van diverse organisaties;
  • inrichting (generieke) functiehuizen/gebouwen;
  • advisering en ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie nieuw functiewaarderingssysteem;
  • ontwikkeling van instrumenten voor formatie en beloning;
  • uitvoeren benchmarks;
  • projectleider, cursusleider en traject-/procesbegeleider.
René is een geregistreerd adviseur op het gebied van formatiemanagement en functiewaardering (zie www.babf.nl in het Register) en is gecertificeerd voor FUWA-Onderwijs (alle onderwijs varianten, zoals FUWA-VO en FUWA-PO), FUWADEF en FUWASYS. Verder werkt René met en is hij ingevoerd in een groot aantal andere functiewaarderingssystemen.