Dienstverlening voor Levensfasegericht Formatiemanagement (LFM)

bvs_LFM_dienstverlening_1
Om als organisatie succesvol te zijn en blijven moet worden ingespeeld op ontwikkelingen in de omgeving. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen van de komende jaren is de samenstelling van en krapte op de arbeidsmarkt (onder meer door demografische ontwikkelingen). Dit noodzaakt organisaties om te werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een prioriteit is om talent binnen de organisatie te stimuleren, te behouden en aan te trekken. Omdat medewerkers in verschillende fasen van hun carrière (gelinkt aan hun levensfase) verschillende wensen hebben, is het voor een organisatie belangrijk om hier zoveel mogelijk op in te kunnen spelen. Om dit te kunnen doen is één van de aspecten waar naar gekeken moet worden de inrichting van het functiegebouw (inhoud en opbouw van de functies). In de huidige opbouw wordt vaak in onvoldoende mate rekening gehouden met levensfasen van medewerkers.