Invoering competentiemanagement: een gefaseerd proces

bvsc_mgt_thumb_34
Het succes van een organisatie wordt mede bepaald door het functioneren van alle medewerkers die er werkzaam zijn. Het gaat daarbij om de kwaliteiten van die medewerkers op diverse terreinen en om hun gedrag, houding, vaardigheden en inzet. De medewerkers zijn immers het hart van die organisatie. Zij zorgen ervoor dat de organisatie functioneert zoals die moet functioneren.