Quick Scan: Is uw functiegebouw levensfaseproof?

bvsbouwsteen_thumb_31

Onderdeel van Levensfasegericht HRM beleid (LFM) vormt een effectieve aanpassing van het werk op de verschillende levensfasen van medewerkers. Een daarop ingericht functiegebouw zorgt voor een goede en meer structurele balans tussen de doelen van de organisatie en de op de verschillende levensfasen afgestemde inzet van medewerkers. De kwaliteiten van de diverse levensfasen kunnen zo gericht, duurzaam en afgestemd op het werk worden ingezet waardoor de motivatie van medewerkers toeneemt.  BVS advies heeft een quick scan ontwikkeld om te bezien of uw functiegebouw voldoende levensfaseproof is.