Een integraal advies: het gehele HRM-pakket op maat ontwikkeld

BVS advies heeft onlangs Intrasurance, een innovatieve en snel groeiende internetverzekeraar met het eigen merk Verzekeruzelf.nl begeleid bij het ontwikkelen van een aantal HRM instrumenten. Er was behoefte aan een functiehuis, een op maat gemaakt functiewaarderingssysteem met een daarbij passende schalenstructuur, bezoldigingsstructuur en beoordelingssystematiek.

Intrasurance is naast internetverzekeraar een volmachtbedrijf gespecialiseerd in het automatiseren en vereenvoudigen van verzekeringsprocessen en het ontwikkelen van specifieke internetverzekeringsproducten. De organisatie heeft een innovatieve, ondernemende, resultaatgerichte en informele cultuur. De organisatie is snel groeiend zowel in activiteiten als ook in het aantal medewerkers.

Vanwege de omvang, groei en de cultuur binnen Intrasurance is bij het ontwikkelen van het pakket gestreefd naar overzichtelijkheid en eenvoudig toe te passen instrumenten, die voor de organisatie zowel goed bruikbaar als acceptabel zijn (bijvoorbeeld rechtvaardige en uit te leggen onderlinge beloningsverhoudingen). De ontwikkelde beoordelingssystematiek sluit goed aan op de resultaatgerichte cultuur van Intrasurance en geeft ook ruimte aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Het aardige aan dit soort trajecten is het integrale karakter, waarbij alle instrumenten zowel op de behoeften van de organisatie als onderling optimaal worden afgestemd. De ontwikkelde instrumenten zijn relatief eenvoudig toe te passen (ze zijn inzichtelijk en herkenbaar voor de organisatie, omdat ze gezamenlijk met de organisatie zijn ontwikkeld en op maat zijn gemaakt, afgestemd op de specifieke behoefte) en flexibel opgezet, gericht op groei en ontwikkeling en niet te onderhoudsgevoelig.