Markten & klanten

Opdrachtgevers en adviesopdrachten
Bij de meeste opdrachtgevers komen onze adviseurs al jaren over de vloer. De bij eerdere opdrachten opgedane kennis en ervaring werken op deze manier positief door in het leveren van op de opdrachtgever toegesneden maatwerk bij een volgende opdracht.

Onze opdrachtgevers bevinden zich binnen de rijksoverheid, gemeenten, provincies, onderwijs, politie, zorg, overig non profit en bij het bedrijfsleven.

Wij hebben in de afgelopen jaren onder meer de volgende opdrachten uitgevoerd:

 • Interim personeelsadviseur bij zorginstellingen en bij financiĆ«le instellingen.
 • Hoofd Opleidingen a.i. bij grote zorginstelling.
 • Grootschalige ontwikkel- en opleidingsprogramma’s ontwikkeld en geĆÆmplementeerd bij diverse organisaties (o.a. bij een grote zorginstelling).
 • Assessments, loopbaanadvisering en coaching (bijv. in het kader van werving en selectie, loopbaanontwikkeling of (her- of uit)plaatsingstrajecten.
 • Opleidingstrajecten voor P&O adviseurs in de ouderenzorg.
 • Trainingen klantgerichtheid voor facilitair medewerkers in de ouderenzorg.
 • Advisering bij en opstellen Organisatie- en Formatierapporten Rijksdienst Caribisch Nederland en evaluatie/actualisering daarvan.
 • Opzetten en uitwerken functiehuizen politiekorpsen in Caribisch gebied.
 • Ontwikkeling en inrichting generieke functiehuizen diverse organisaties.
 • Actualisering functiewaarderingssysteem onderzoeksinstellingen.
 • Advisering functiebeschrijvings- en waarderingsvraagstukken VNG en provinciale overheid.
 • Integrale advisering functiegebouw, functievastlegging, functiewaarderingssysteem en beloningsstructuur internationale school en verzekeringsbedrijf.
 • Advisering functievormings- en waarderingsvraagstukken aan groot aantal diverse organisaties, zoals instellingen voor het voortgezet onderwijs, diverse stichtingen/instellingen.
 • Als voorzitter/lid van de beroepsvereniging BABF: ontwikkeling en begeleiding van integrale opleiding op het gebied van formatie- en beloningsmanagement in samenwerking met de Hogeschool Leiden.
 • Projectleiding opstelling profielenbundel Rijkswaterstaat; advisering organisatie- en formatietraject RWS breed.
 • Inrichting en vastlegging functiegebouw (internationale) beleggingsorganisatie.