Overheid

Een greep uit recente klanten/opdrachtgevers binnen de overheid:

  • Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P), Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, ministerie van BZK.
  • Rijkswaterstaat (RWS).
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Agentschap CIBG
  • Ministerie van Defensie.
  • Rijksdienst Caribisch Nederland.
  • Provincie Zuid Holland.
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
  • Gemeente Rijswijk.
  • Gemeente Leiden.