Producten & diensten

We bieden advies of ondersteuning of we verzorgen de uitvoering bij:

 • Organisatieverandering en -ontwikkeling
  • Wij begeleiden organisaties bij visie- en strategievorming, brengen in samenwerking met management en medewerkers de gewenste veranderingen in kaart en adviseren over de weg daar naar toe.
 • Organisatie- en functiestructurering
  • Wij adviseren over de inrichting van organisaties en (generieke) functies/functiehuizen en de verschillende mogelijkheden/varianten.
 • Generieke functievorming en functievastlegging (o.a. generiek gericht functiehuis)
  • Functievorming en functievastlegging zijn in ontwikkeling. Organisaties vragen om een flexibele en meer generieke inrichting van hun functiehuis. Wij adviseren bij de vorming van (generieke) functies en functiehuizen en dragen zorg voor een efficiënte vastlegging daarvan, inclusief de communicatie daarover binnen de organisatie. Tevens brengen wij waarderingsadviezen uit met toepassing van diverse functiewaarderingssystemen.
 • Beloningsvraagstukken
  • Wij adviseren over de relatie tussen waarderen en belonen en de plaats van het beloningsinstrument in het geheel van de HRM-instrumenten. Tevens adviseren wij over de inrichting van loonlijnen.
 • Werving en selectie, mobiliteit en loopbaanvraagstukken
  • Onze brede kennis op het vakgebied HRM is de basis voor onze dienstverlening op het gebied van assessment en development centers, potentieel beoordeling, loopbaanadvisering en coaching. M.b.v. onze kennis en ervaring adviseren wij u bij het selecteren van medewerkers voor uw organisatie en geven wij u inzicht in potentieel en loopbaanmogelijkheden van uw medewerkers.
 • Ontwikkeling en invoering van HRM-instrumenten
  • Wij adviseren over de keuze van HRM-instrumenten, ontwikkelen deze of maken ze op maat (bijvoorbeeld beoordelingssystematiek, competentiewoordenboek, functiestramienen) en begeleiden bij de implementatie.
 • Ontwikkeling en implementatie grootschalige ontwikkel- en opleidingsprogramma’s
  • Wij begeleiden of verzorgen de ontwikkeling en implementatie van grootschalige ontwikkel- en opleidingsprogramma’s.
 • Verbetering van de effectiviteit van teams
  • Wij begeleiden organisaties bij teamvorming en bij de doorlichting en verbetering van het functioneren van teams.
 • Psychologische dienstverlening
  • Wij bieden diensten aan op het gebied van psychologisch selectieonderzoek, assessments, development centers, potentieelbeoordeling.
 • Levensfasegericht HRM beleid
  • BVS advies helpt organisaties Levensfasegericht HRM-beleid te ontwikkelen en te integreren in het bestaande HRM-beleid. Dat vraagt om visie, maatregelen, instrumenten en…: om concrete acties. BVS advies levert altijd maatwerk en gaat uit van ‘no one size fits all’, ofwel er is niet één beste manier om Levensfasegericht HRM-beleid te ontwikkelen en implementeren. Een individuele aanpak en creatief kijken naar mogelijkheden, dát kenmerkt onze werkwijze. BVS advies denkt mee en adviseert over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wij zet- ten samen met u een masterplan op en ontwikkelen bijvoorbeeld pilots om Levensfasegericht HRM in uw organisatie van de grond te krijgen. Ook begeleiden wij brainstormsessies waarin passende ideeën en instrumenten ontwikkeld worden voor uw organisatie en helpen wij deze succesvol te implementeren.
 • In company opleidingen en workshops op bovenstaande gebieden
  • Wij verzorgen als organisatieadviesbureau ook opleidingen en trainingen op de deskundigheidsgebieden, waar ons bureau dienstverlening op aanbiedt. Wij leveren uw organisatie daarbij opleidingen en trainingen ‘in company’ en op maat. Zowel in het verlengde van onze algemene dienstverlening als ‘los’ op verzoek kunnen onze modulair opgebouwde opleidingen en trainingen het management en de medewerkers helpen zich verder te professionaliseren.
 • Levensfasegericht Formatiemanagement (LFM)
  • BVS advies adviseert u in het levensfasegericht vormgeven van uw functiegebouw. Wij begeleiden u ook bij een succesvolle implementatie hiervan binnen uw organisatie.

We treden ook op als:

 • Interim personeelsadviseur
  • Onze adviseurs zijn op interim basis inzetbaar als HRM-adviseurs.
 • Projectleider of procesbegeleider bij organisatie veranderingsprojecten
  • Naast advisering en uitvoering bieden wij ook procesmanagement en projectleiding aan organisaties aan.
 • Coach voor managers en adviseurs
  • Wij treden ook op als coach voor managers en medewerkers in diverse functies en kunnen u als manager tevens adviseren in uw rol als coach.
 • Interim manager
  • Op onze deskundigheidsgebieden kunnen wij ook optreden als interim-manager.