Functievorming en functievastlegging (generiek)

Functievorming en vastlegging zijn in ontwikkeling. Organisaties kiezen steeds meer voor generieke functies en functiehuizen. Ook hier blijft maatwerk belangrijk om deze voldoende toegesneden, herkenbaar, toepasbaar en zo toekomstvast mogelijk te maken en te houden voor de organisatie. Ook de keuze voor de wijze waarop e.e.a. ‘generiek’ wordt vastgelegd (bijv. generieke functies, functiefamilies en/of functiematrices en taak- of outputgericht) is daarbij belangrijk. Dit geldt ook voor de gewenste koppeling aan andere HRM instrumenten.

BVS advies houdt bij het inrichten en opzetten van generieke functies/functiehuizen nadrukkelijk rekening met de hiertoe door de organisatie aangegeven wensen en met de specifieke problematiek van de organisatie. BVS advies betrekt management en medewerkers in dit proces om zo de herkenbaarheid te garanderen en tegelijkertijd draagvlak te creëren en heeft daarbij steeds oog voor de communicatie rondom dit proces. 

Ook bij andere vormen van functie-inrichting en vastlegging is BVS advies gericht op het leveren van maatwerk, professionele ondersteuning en advisering en het communicatieve aspect rondom zo’n proces. 

Meer informatie over functievorming en functievastlegging?

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in onze brochure 'flexibele functievorming en functievastlegging. Deze kunt u downloaden met behulp van de knop brochures.

Neem voor een nadere mondelinge toelichting contact op met Inge van der Baars (06 - 53196452 of ib@bvsadvies.nl) of kantoor (kantoor@bvsadvies.nl).