HRM dienstverlening

Inleiding

BVS advies levert adviesdiensten en -producten op het gebied van organisatie en HRM. Onze brede kennis op die vakgebieden is de basis voor onze dienstverlening op het gebied van assessment en development centers, potentieel beoordeling, loopbaanadvisering en coaching. Met andere woorden: wij weten hoe organisaties functioneren en hebben verstand van gedrag van mensen in organisaties. M.b.v. die kennis en ervaring adviseren wij u bijvoorbeeld bij het selecteren van medewerkers voor uw organisatie en geven wij u inzicht in potentieel en loopbaanmogelijkheden van uw medewerkers. Tevens adviseren wij u hoe u medewerkers optimaal kan coachen om verbetering in hun functioneren te bewerkstelligen. Ook treden wij op als coach voor managers en medewerkers.

Onze werkwijze

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de diverse instrumenten die wij in de onderzoeken en programma’s inzetten: een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en validiteit en waar mogelijk gecertificeerd door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland). Wij zetten alleen senior psychologen en adviseurs in. Onze psychologen/adviseurs hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van dergelijke onderzoeken, zijn allen lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) of andere relevante beroepsverenigingen en werken conform de NIP-richtlijnen. Bovendien hebben onze psychologen en adviseurs een ruime ervaring in advieswerk op het gebied van organisatie en HRM.

Onze aanpak

  • In een intakegesprek bepalen wij met u de vraagstelling voor het onderzoek en krijgen we inzicht in de organisatie en het organisatieonderdeel, de cultuur, de functie-eisen en het bijbehorende competentieprofiel*. In gezamenlijk overleg stellen we vast welke instrumenten in het onderzoek worden ingezet. Afhankelijk van het soort onderzoek vindt tevens een intakegesprek met de kandidaat plaats.
  • De kandidaat krijgt een competentiegericht interview en maakt afgestemd op de vraagstelling diverse tests en neemt (eventueel) deel aan een aantal praktijksimulaties die aansluiten op de betreffende functie c.q. loopbaan. In het geval van loopbaanadvisering neemt de kandidaat deel aan een psychologisch onderzoek dat eerder algemeen is dan functiespecifiek en voert gesprekken** met een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik.
  • Onze psycholoog c.q. adviseur stelt een rapport op met duidelijke conclusies, met daarin uiteraard antwoord op de vraagstelling, en een overzicht met sterke en ontwikkelpunten van de kandidaat. Advies wordt gegeven over een mogelijk ontwikkeltraject.

* zie ook onze brochure over Competentiemanagement

** aantal gesprekken hangt af van de gekozen inhoud van het traject.

Meer informatie over HRM dienstverlening?

Mail ons als u onze brochure ‘Assessment, Loopbaanadvisering en Coaching’ wilt ontvangen of download hem met behulp van de knop brochures.

Neem voor een nadere mondelinge toelichting contact op met Lucienne Samuels (ls@bvsadvies.nl) of kantoor (kantoor@bvsadvies.nl).