Visie & werkwijze

Visie en werkwijze

Visie
Bij de opzet en uitvoering van onze opdrachten hebben we steeds evenveel oog voor de inhoud en kwaliteit van de gewenste verandering als voor de begeleiding van het verloop van het veranderingsproces zélf. Als adviseur zijn we daarbij gericht op het vinden van de juiste balans tussen het doelmatig functioneren van de organisatie als geheel en de effectiviteit en het welbevinden van de medewerkers binnen die organisatie.

Werkwijze
Bij de uitvoering van onze opdrachten hebben we een werkwijze, waarbij de begrippen: ‘maatwerk’, ‘afspraak is afspraak’, ‘kwaliteit’ en ‘communicatie’ centraal staan.

Zoveel mogelijk maatwerk
Onze opvatting over de wijze van adviseren is, dat deze steeds pragmatisch en doelgericht moet zijn. Daarbij verliezen we vanzelfsprekend de visie en strategische uitgangspunten van de leiding en de kaders waarbinnen de organisatie zich dient te bewegen niet uit het oog.  We zorgen er steeds voor dat de uitvoering van de opdracht en het daarmee te bereiken resultaat maximaal aansluiten op de specifieke behoeften van de opdrachtgever.

Afspraak is afspraak
In onze aanpak worden afspraken over het begin en einde van de opdracht en het tijdstip van levering en over de kwaliteit van producten en diensten stipt nageleefd. We spreken van tevoren af wanneer we (en wie binnen ons bureau) wat en binnen welke doorlooptijd gaan doen en doen dan bij de uitvoering van de opdracht ‘gewoon’ wat we hebben afgesproken.

Maximale kwaliteit
Wij bieden onze opdrachtgever deskundigheid op een breed terrein op basis van een ruime advieservaring op het vlak van organisatiekunde en HRM. Wij zijn als adviseurs flexibel in onze opstelling en werkwijze, zijn integer en hebben gevoel voor humor. Ons streven is er steeds op gericht de opdrachtgever een kwaliteit te leveren die zijn verwachtingen overtreft.

Open communicatie
De kwaliteit van een advies wordt voor een belangrijk deel bepaald door de acceptatie van dat advies en de toepassing die uiteindelijk aan dat advies wordt gegeven. Daarom schenken we tijdens de uitvoering van een opdracht veel aandacht aan het communiceren over de inhoud en uitvoering van de opdracht. Niet alleen met de opdrachtgever, maar ook met de medewerkers binnen de veranderende organisatie.